Vollversion Brennensoftware - Keylizenz kann gratis per Email anfordern - Số mật mã có thể hỏi bằng điện thư không cần trả tiền.

http://www.chip.de/downloads/Ashampoo-Burning-Studio-2014-Vollversion_28989417.html

http://winrar-rog.de/downld.php

1. Benutze Winrar um Videodatei zu entpacken Dùng Winrar để hoán chuyển dạng nén ra dạng orignal * Datei auswählen und Extract to

2. Benutze Ashampoo Burning Studio 2014 um Film auf eine DVD zu brennen Dùng Ashampoo Burning Studio 2014 để thâu Phim ra dĩa DVD * Doppelklicken auf Ashampoo Burning Studio 2014, rollt Mauszeiger auf Film -> Video DVD aus Verzeichnis auswählen -> Durchsuchen Pfad mit VIDEO_TS -> OK -> Titel-Name eingeben -> Weiter -> Schreibe DVD

# Freeware = Lizenzschlüssel kann anfordern.

3. Gefertige DVD kann durch DVD-Player und Fernsehen abspielen. DVD thâu xong có thể coi qua truyền hình phát từ đầu máy DVD-Player.


Trường hợp trên máy không xem phim được, xin đại chúng tải VLC media player xuống và thâu vào máy (download and install VLC media player on your PC). Nếu vẫn không xem được thì tải thêm Codecs và thâu thêm vào máy.

http://www.videolan.org/vlc/

oder

http://www.chip.de/downloads/VLC-media-player_13005928.html

und

http://www.chip.de/downloads/K-Lite-Mega-Codec-Pack_23300451.html

Cách thức hoán chuyển bằng Windows-Explorer của hệ thống Windows 7:

Khi thâu Datei zip xuống máy, dùng nút chuột bên phải nhấn trên Datei đó (press the right mouse button on this file) và chọn Öffnen mit (with open) -> Windows Explorer -> Alle Dateien extrahieren (extract all files)


Hoặc thâu phần mềm dưới đây vào máy để hoán chuyển ra dạng nguyên(original).

-> 7-ZipPortable_9.20_Rev_2.exe